Nové pyramidy původu

Standardy kvality

Nová pyramida původu pro vína Qualität a Prädikat


Jakostní vína a vína s přívlastkem (Qualität a Prädikat)

Od roku 2021 vytvořila legislativa diferencovanější pyramidu původu pro vína Qualität a Prädikat s chráněným označením původu (CHOP). Je strukturována do čtyř úrovní a řídí se zásadou „čím přesnější původ, tím vyšší kvalita“. Vrchol této pyramidy tvoří vína z jedné vinice, která se zase mohou dělit na tři úrovně: Na vrcholu jsou Großes Gewächs s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu, následují Erstes Gewächs, pod nimi pak zbývající vína z ostatních konkrétních vinic.

Vína s názvem Großes Gewächs jsou nyní na vrcholu vín z jedné vinice. Tvoří je výhradně bílá a červená vína, která byla vyrobena z jedné odrůdy révy vinné odpovídající regionálnímu profilu. Ručně sbírané hrozny nesmí překročit výnos 50 hektolitrů na hektar. Hroznový mošt použitý k výrobě musí mít minimální přirozený obsah alkoholu alespoň dvanáct procent a musí pocházet z jedné vinice nebo menší parcely v rámci zatříděné lokality. Víno musí být „trocken“ (suché) a musí projít senzorickým hodnocením zkušební komise. Na etiketě musí být vždy uveden rok sklizně. Bílá vína tohoto nejvyššího stupně jakosti se mohou prodávat až od 1. září následujícího roku. U červených vín se toto období prodlužuje o dalších devět měsíců, tj. do 1. června druhého roku po sklizni.

Označení Erstes Gewächs se rovněž vztahuje pouze na bílá a červená vína, která byla vyrobena z jedné odrůdy révy vinné odpovídající regionálnímu profilu. Hrozny musí být sbírány výběrově a nesmí překročit výnos 60 hektolitrů na hektar v rovinatých oblastech nebo 70 hektolitrů na hektar na strmých svazích. Mošt použitý k výrobě musí mít minimální přirozený obsah alkoholu alespoň 11 % a musí pocházet z jedné vinice nebo menší parcely v rámci klasifikované lokality. Výhradně suché víno může být nabízeno k prodeji až od 1. března následujícího roku a na etiketě musí být uveden ročník. Oblastní svazy mohou pro vína Erstes Gewächs předepsat samostatnou senzorickou zkoušku.

Nová pyramida původu pro vína Qualität a Prädikat

Od roku 2021 vytvořila legislativa diferencovanější pyramidu původu pro vína Qualität a Prädikat s chráněným označením původu (CHOP). Je strukturována do čtyř úrovní a řídí se zásadou „čím přesnější původ, tím vyšší kvalita“. Vrchol této pyramidy tvoří vína z jedné vinice, která se zase mohou dělit na tři úrovně: Na vrcholu jsou Großes Gewächs s nejpřísnějšími požadavky na kvalitu, následují Erstes Gewächs, pod nimi pak zbývající vína z ostatních konkrétních vinic.

Vína s názvem Großes Gewächs jsou nyní na vrcholu vín z jedné vinice. Tvoří je výhradně bílá a červená vína, která byla vyrobena z jedné odrůdy révy vinné odpovídající regionálnímu profilu. Ručně sbírané hrozny nesmí překročit výnos 50 hektolitrů na hektar. Hroznový mošt použitý k výrobě musí mít minimální přirozený obsah alkoholu alespoň dvanáct procent a musí pocházet z jedné vinice nebo menší parcely v rámci zatříděné lokality. Víno musí být „trocken“ (suché) a musí projít senzorickým hodnocením zkušební komise. Na etiketě musí být vždy uveden rok sklizně. Bílá vína tohoto nejvyššího stupně jakosti se mohou prodávat až od 1. září následujícího roku. U červených vín se toto období prodlužuje o dalších devět měsíců, tj. do 1. června druhého roku po sklizni.

Označení Erstes Gewächs se rovněž vztahuje pouze na bílá a červená vína, která byla vyrobena z jedné odrůdy révy vinné odpovídající regionálnímu profilu. Hrozny musí být sbírány výběrově a nesmí překročit výnos 60 hektolitrů na hektar v rovinatých oblastech nebo 70 hektolitrů na hektar na strmých svazích. Mošt použitý k výrobě musí mít minimální přirozený obsah alkoholu alespoň 11 % a musí pocházet z jedné vinice nebo menší parcely v rámci klasifikované lokality. Výhradně suché víno může být nabízeno k prodeji až od 1. března následujícího roku a na etiketě musí být uveden ročník. Oblastní svazy mohou pro vína Erstes Gewächs předepsat samostatnou senzorickou zkoušku.

Nová pyramida původu vín Qualität a Prädikat

Pro vína Großes Gewächs a Erstes Gewächs určují oblastní svazy konkrétní odrůdy hroznů a další zvláštní smyslové vlastnosti, které odpovídají regionálnímu profilu. Mohou také stanovit další požadavky na používání těchto označení, jako jsou určité maximální hektarové výnosy nebo minimální hmotnost moštu.

Organizace, které již používají označení Großes Gewächs a Erstes Gewächs, je mohou používat i nadále, pokud splňují určité minimální požadavky vyplývající z vinařské vyhlášky, například pokud jde o odrůdy hroznů, výnosy, pravidla sklizně nebo chuťový profil.

Všechna ostatní tichá a šumivá vína s označením původu z jedné vinice nebo zatříděné lokality mohou být vyrobena z jedné nebo více odrůd révy vinné, jak je určeno oblastními svazy, a hrozny musí být vyzrálé alespoň na jakost Kabinett. Tato vína se mohou prodávat nejdříve 1. března následujícího roku.

Na etiketě musí být vždy uveden název konkrétní vinice a název obce nebo okresu, kde se nachází.

Vína Ortsweine a Region

Ortsweine (vína „z jedné vesnice“)

Vína a šumivá vína, která nesou název obce nebo okresu jako označení původu, tzv. Ortsweine, jsou v nové hierarchii na nižší úrovni než vína z jedné vinice. Z hlediska chuti odrážejí soubor vlastností vinic v dané lokalitě.

Hroznový mošt pro tato vína musí být minimálně kvality Kabinett a víno se nesmí prodávat před 15. prosincem roku sklizně.

Region (oblastní vína)

Novinkou v novelizované německé vinařské legislativě je také kategorie oblastních vín a šumivých vín (Sekt). Označují se jí tichá nebo šumivá vína, jejichž hrozny pocházejí z vinařské oblasti nebo z Großlage – velké lokality, která zahrnuje obce nebo okresy. Tato vína se označují tak, že se před příslušnou oblast nebo název se uvede výraz "Region". Název okresu nebo části obce se již nesmí používat společně s názvem Großlage. To je povoleno pouze u vín z jedné vinice.


Landwein

Německé Landwein (vin de pays) je jedním z vín, která mají chráněné zeměpisné označení (PGI v angličtině nebo g.g.A. v němčině); CHZO je možné uvádět na etiketě. Na etiketě však není povoleno uvádět názvy obcí a vinic. Landwein jeekomplikované víno, které je typické pro svou oblast. Landwein je nabízeno především v suchém nebo polosuchém provedení. Od 1. srpna 2009 jsou v Německu vymezeny následující oblasti Landwein:

V abecedním pořadí:

 1. Ahrtaler Landwein
 2. Badischer Landwein
 3. Bayerischer Bodensee-Landwein
 4. Brandenburger Landwein
 5. Landwein Main
 6. Landwein der Mosel
 7. Landwein Neckar
 8. Landwein Oberrhein
 9. Landwein Rhein
 10. Landwein Rhein-Neckar
 11. Landwein der Ruwer
 12. Landwein der Saar
 13. Mecklenburger Landwein
 14. Mitteldeutscher Landwein
 15. Nahegauer Landwein
 16. Pfälzer Landwein
 17. Regensburger Landwein
 18. Rheinburgen Landwein
 19. Rheingauer Landwein
 20. Rheinischer Landwein
 21. Saarländischer Landwein
 22. Sächsischer Landwein
 23. Schleswig-Holsteiner Landwein
 24. Schwäbischer Landwein
 25. Starkenburger Landwein
 26. Taubertäler Landwein

Německé víno

Označení „Deutscher Wein“ bez označení původu nahradilo od 1. srpna 2009 po novelizaci vinařského zákona EU označení „stolní víno“. U vín této jakostní kategorie může být na etiketě uveden také ročník a vybrané odrůdy hroznů. Požadavky na jakost jsou však nižší než u vín Landwein, Qualität a Prädikat.

Deutscher Wein musí pocházet výhradně z místních hroznů ze schválených vinic a odrůd révy vinné. V Německu se v porovnání s ostatními vinařskými zeměmi vyrábí jen malé množství této jakostní kategorie.