Udržitelnost v německém vinohradnictví

Vinařství & výroba vína

Udržitelnost v německém vinohradnictví

Téma udržitelnosti hraje mezi německými pěstiteli vína čím dál větší roli. Znamená věnovat stejnou pozornost ekologickým, ekonomickým i sociálním aspektům vinařského podnikání. V posledních několika letech se po světě objevilo hned několik různých programů pro udržitelnou produkci vína.

Jak pracují vinaři zaměření na udržitelnost?

Vinařství, která přijala za své zásady udržitelné výroby vína, se snaží neustále zlepšovat své pracovní postupy, činnosti na vinici i ve sklepě, ale i prodej a marketing – to vše v rámci holistického přístupu zaměřeného na dlouhodobou udržitelnost. Každý krok výrobního procesu – prořezem počínaje a expedicí konče – se průběžně vyhodnocuje a zdokonaluje. Na vinici to znamená používání prostředků na ochranu révy a hnojiv jen tehdy, je-li to nutné, a při zohlednění všech kritérií souvisejících s ochranou životního prostředí. Uhlíkovou stopu lze velmi účinně snížit použitím lehčích lahví z tenčího skla, jejichž výroba nevyžaduje tolik surovin a snáze se přepravují. V marketingu se upouští od dopravy vlastními dodávkami a využívají se spediční společnosti kladoucí důraz na udržitelnost. Ve všech oblastech se dbá na co nejúčelnější využívání zdrojů, například přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů. To má hned dvojí vliv – nejen ekologický, ale i ekonomický, protože v dlouhodobém horizontu roste energetická udržitelnost a soběstačnost vinařů. Mezi společenské aspekty patří například spravedlivé odměňování zaměstnanců, příležitosti dalšího vzdělávání nebo ochrana místní kulturní krajiny.

Jaký je rozdíl mezi udržitelným a ekologickým hospodařením?

Rozdíl mezi ekologickou produkcí vína a udržitelným hospodařením spočívá v tom, že certifikace ekologického producenta zohledňuje pouze aspekty pěstování révy a výroby vína ve sklepě, které mají vztah k životnímu prostředí. Společenské a ekonomické faktory zohledněny nejsou. Udržitelné hospodaření je tak širší pojem a zahrnuje i aspekty spadající pod ekologickou produkci vína.


Iniciativy pro udržitelnost a systémy řízení

logo_fair_n_green.jpg
Fair_N_Green_sustainability_criteria.jpg

Udržitelné vinařství FAIR`N GREEN e.V

V posledních dvou desetiletích vznikla ve světě řada různých programů pro udržitelnou produkci vína. V roce 2013 bylo založeno sdružení FAIR`N GREEN se sídlem v Bonnu. Jeho cílem je vytvořit ucelený systém pro udržitelné vinařství. FAIR´N GREEN podléhají směrnicím sdružení FAIR´N GREEN, podle kterých musí ve vinařství prokazatelně zavést a soustavně provádět procesy, které trvale optimalizují celý výrobní proces. Jako člen sdružení FAIR´N GREEN profitují vinařství ze sítě pro sdílení znalostí, řešení osvědčených postupů a informací o hodnocení jednotlivých vinařství. Bez ohledu na způsob fungování jednotlivých podniků je systém udržitelnosti FAIR´N GREEN zajímavý pro konvenční i ekologická vinařství. K dnešnímu dni je podle směrnic FAIR´N GREEN certifikováno přibližně 50 podniků, mezi nimi řada předních německých vinařství. Uznávají tak svou odpovědnost za životní prostředí a budoucí generace a veřejně se zavazují k udržitelnosti. FAIR´N GREEN byl vyvinut v úzkém kontaktu s vinaři a vědci. Disponují katalogem kritérií a externí certifikací, a usilují tak o vysokou míru transparentnosti.

www.fairandgreen


Německý institut pro udržitelný rozvoj e.V.

Německý institut pro udržitelný rozvoj e.V. (DINE e.V.) byl založen v roce 2009 jako nezávislá organizace na univerzitě v Heilbronnu. Jeho úkolem je provádět a podporovat výzkum a vývoj v oblasti udržitelného řízení v klíčových oblastech cestovního ruchu, logistiky a výroby vína.

Udržitelné řízení se měří a hodnotí podle ekonomických, ekologických a sociálních parametrů. Německý institut pro udržitelný rozvoj e.V. se považuje za platformu pro dialog mezi všemi stranami zapojenými do hospodářského procesu udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu, vzdělávání, logistiky a vinařství.

www.dine-heilbronn.de (pouze v němčině)

DINE_Logo1.png

Logo-Preis-Nachhaltigkeit2.jpg

Award for Sustainability in Rheinhessen

In 2012, Rheinhessenwein e.V. took up the topic of sustainability in the wine sector. It kicked off its activities with a sustainability congress for the wine industry. At the same time, the Heidelberg Institute for Energy and Environmental Research (IFEU) was commissioned to conduct a sustainability report for the wine industry in Rheinhessen. It identified the ecological and social key indicators for sustainable development, which now have to be implemented by all parties. In the meantime, this has led to a close cooperation with the Centre of Competence for the Wine Market and Wine Marketing at the Rheinhessen-Nahe-Hunsrück Service Centre (DLR) in Oppenheim, with the Departments of Viticulture and Vinification at the DLR, with the Rheinhessen Winegrowers´ Association, as well as with various universities and state agencies. Since 2012, a Sustainability Award competition has been organised for the suppliers and service providers in the wine business.

www.rheinhessen.de/en