Hessische Bergstraße

Hessische Bergstraße - jarní probuzení

Jaro a květy mandlovníků přicházejí obvykle do oblasti Hesenské horské stezky (Hessische Bergstraße) dříve než v jiných částech Německa, kde bývá v březnu a dubnu leckdy ještě velmi chladno.

Po mandlovnících následují zlatice, třešně, meruňky a magnolie. Užívat si zde ale můžete nejen nádhernou přírodu; svým kouzlem a nezapomenutelnou atmosférou vám uhranou i malebná městečka jako Zwingenberg, Heppenheim, Alsbach nebo Bensheim. Životem pulzující města na staré římské cestě zvané „strata montana“ kontrastují s tichými údolími Odenwaldské vysočiny. Jisté je jedno: až budete zapíjet zvěřinu nebo pstruhy nalovené v Odenwaldu místním lahodným vínem, rychle se tu budete cítit jako doma.

Hesenská část regionu zvaného Horská cesta je samostatnou vinařskou oblastí od roku 1971. Dělí se na dvě části: sparkenburská podoblast začíná jižně od Darmstadtu několika sporadickými vinicemi, jižně od Zwingenbergu se pak vinohrady začínají objevovat stále častěji. Hlavní bašty zdejšího vinařství se nacházejí v okolí Auerbachu, Bensheimu a Heppenheimu. Tato část končí jižně od Heppenheimu na hranici Hessenska. Druhý, výrazně menší region – takzvaný „Odenwaldský vinný ostrov“ – se oficiálně nazývá umstadtskou podoblastí a jejím středem je město Groß-Umstadt.

Nejlepší viniční trati se nacházejí na svazích rýnských údolí, z nichž některá jsou velmi příkrá. Na nejvyšším vrchu oblasti, zvaném Melibokus a ležícím nedaleko Zwingenbergu, jsou horní části vinic terasovité. Práce na nich je tak velice náročná, ale nabízejí malebné výhledy. 

V této nevelké vinařské oblasti se vyrábějí převážně suchá a polosuchá vína. Převládá Ryzlink, který doplňují Müller-Thurgau (Rivaner), Pinot Gris, Sylvánské, Kerner a Pinot Blanc. Místní raritou je Ryzlink červený, který roste asi na 20 hektarech. V poslední době se tu zvolna etablují i modré odrůdy, zejména Pinot Noir, Dornfelder a Svatovavřinecké.

Srdcem vinařské oblasti vede Bergsträßer Weinlagenweg, úchvatná stezka po vinicích pro všechny milovníky pěší turistiky. Překrásná a nesmírně rozmanitá pahorkatá krajina nabízí malebné výhledy na Odenwald a Rýnskou nížinu. Každým rokem na 1. máje zvou mladí vinaři v rámci „probouzení jara“ na pěší výlet po vinicích mezi městečky Heppenheim a Zwingenberg. V Bensheimu se pak konají tradiční slavnosti Bergsträßer Weintreff.

Nejlepší příležitost poznat víno oblasti Hessische Bergstraße, s nímž se za jejími hranicemi setkáte jen vzácně, nabízejí místní vinařské slavnosti. Jeden z největších festivalů se koná koncem května v Pentecostu, Zwingenberg zase pořádá slavnosti vína na historickém tržišti na hlavním náměstí. Další města jako Bensheim a Groß-Umstadt pořádají své slavnosti v září.

V historickém Heppenheimu se pak každoročně koncem června konají slavnosti Bergsträßer Weinmarkt, představující reprezentativní výběr vín z celé oblasti. Pokud se vám nepoštěstí návštěva v době některého z festivalů, nezoufejte – vzácná vína z oblasti Hessische Bergstraße můžete ochutnat v některé z mnoha místních vináren.


Přehled oblasti Hessische Bergstraße

Zeměpisná poloha: Oblast Hessische Bergstraße se prostírá od Darmstadtu k severnímu okraji Heidelbergu. Západně ji ohraničuje Rýn, z východu je pak chráněna kopci Odenwaldské vysočiny. Zajímavostí oblasti je „ostrůvek vinařství“ poblíž města Groß-Umstadt na východním okraji Frankfurtu nad Mohanem.

Významná města: Bensheim, Heppenheim.

Podnebí: Spousta slunečního svitu a dostatek srážek vytvářejí pro révu vynikající podmínky.

Typy půdy: Půdy jsou velmi různorodé, včetně (od severu k jihu) porfyricko-žulových, zvětralých žul, písčitých půd až po spraše a slíny.

Plocha vinic (2019): 463 ha · 2 podoblasti · 3 společné pěstební lokality · 20+ samostatných vinic.

Odrůdy révy 2019 [bílé 79 % · červené 21 %]: Ryzlink (39,7 %), Pinot Gris (12,1 %), Pinot Noir (11 %), Pinot Blanc (5,4 %) a Sylvánské.

Marketing: Více než polovina místních pěstitelů révy svou úrodu dodává regionálnímu vinařskému družstvu v Heppenheimu. Největší plochu vinic obhospodařuje Státní vinařská doména v Bensheimu. S ohledem na malou rozlohu oblasti jsou místní vína vzácná a většinu jich zkonzumují místní spotřebitelé.

Značené trasy vinařskou krajinou: Silnice B-3 (autoturistika) prochází velkou částí Bergstraße. Ti, kdo rádi chodí po svých, ocení Bergsträßer Weinlagenweg (pěší turistika), značenou stezku vinicemi od Zwingenbergu do Heppenheimu.

20080121_01_04_022_A4_2560_1728.jpg
20080121_01_04_010_A4_2560_1728.jpg
20080121_01_04_034_A4_2560_1728.jpg