Etiketa

Chuť & kvalita

Etiketa

Etiketa je v podstatě vizitkou vína. Spotřebitel na ní najde řadu informací, které jsou při nákupu důležité: ročník, odrůdu hroznů, původ, jakostní kategorii, druh a styl vína, obsah alkoholu, jméno výrobce a číslo kontrolní zkoušky kvality.

Některé z těchto informací jsou povinné, některé nepovinné. Vinařský zákon předepisuje pro některé údaje dokonce i velikost písma. Na etiketách Qualiätswein nebo Qualitätswein mit Prädikat musí být uvedena jakostní kategorie vína a také určená oblast původu. Na etiketě může být také uvedeno úžeji vymezené označení původu, například obec, nebo obec, za níž následuje název vinice.

Povinnou deklarací je číslo zkoušky kvality (A.P.Nr.), výrobce (Gutsabfüllung nebo Erzeugerabfüllung) nebo stáčírny (Abfüller), obsah alkoholu v procentech a obsah tekutiny v láhvi. Obsah zbytkového cukru je údaj povolený, ale nepovinný. Ročník lze uvést pouze tehdy, pokud je 85 % vína vyrobeno z hroznů sklizených v daném roce.

Odrůda hroznů může být uvedena pouze v případě, že 85 % vína je vyrobeno z dané odrůdy a ve víně se odráží její typická chuť. Dvě odrůdy mohou být na etiketě uvedeny (v sestupném pořadí podle obsahu), pokud je víno vyrobeno výhradně z těchto dvou odrůd. Více zde


Vyčerpávající informace na etiketě jsou ve skutečnosti pro spotřebitele výhodou, přesto je mnoho lidí, kteří se v nich ztrácejí, zejména pokud není v místě prodeje k dispozici personál, který by jim poradil.

Číslo testu kontroly kvality je dobrým orientačním bodem, stejně jako jméno renomovaného výrobce. Odrůda hroznů do značné míry ovlivňuje buket a chuť vína. Styl sušších vín bývá uveden na etiketě: trocken označuje velmi suchá vína a polosuchá, sladší vína jsou označena jako halbtrocken. Název lokality, kde se vinice nachází, je sice orientačním bodem, ale málokdy prozradí, co od vína očekávat – už proto, že jednu vinici obvykle vlastní několik producentů, z nichž každý vyrábí úplně jiný styl vína.

V německých vinařských regionech již delší dobu probíhá řada iniciativ za zjednodušení etiket. Mnoho výrobců volá po lepší vizuální přehlednosti. Někteří omezují informace na údaje o odrůdě, stylu vína a název výrobce; upouštějí od názvu lokality, kde se vinice nachází.

Jiní umísťují všechny nepovinné údaje na zadní stranu etikety, čímž se odlehčí přední strana etikety. A v neposlední řadě: v posledních letech se do designu etiket, včetně tzv. uměleckých etiket, vkládá velká dávka kreativity, což ukazuje, že němečtí výrobci vína jdou s dobou.

Deidesheim_Etikettensammlung_1280.jpg