Stupně sladkosti vína

Stupně sladkosti vína

Suché není vždy suché. Záleží na tom, zda se jedná o tiché nebo šumivé víno. Pro jejich chuťové specifikace platí různá množství zbytkového cukru.

Čtyři stupně sladkosti tichého vína:

 

Jako suchá se označují vína, která jsou téměř nebo úplně prokvašená; to znamená pro vína se zbytkovým obsahem cukru do 4 g/l. Legislativa také povoluje označení „suché“ až do obsahu zbytkového cukru 9 g, pokud je celková kyselost vyjádřená v g/l kyseliny vinné nejvýše o 2 g/l nižší než obsah zbytkového cukru (vzorec: kyselina + 2 až maximálně 9). Suché víno samozřejmě není synonymem pro víno kyselé. Je to spíše proto, že obsahuje jen malé množství nezkvašeného cukru, tudíž je pravděpodobnější, že bude vnímána vyšší kyselost.

Polosuchá vína mohou mít až 12 g zbytkového cukru na litr, případně až 18 g/l, pokud obsah zbytkového cukru nepřesahuje hladinu kyselosti o více než 10 g. (Vzorec: kyselina + 10 až do maximální hranice 18).

Na etiketách vín se často setkáte s termínem feinherb. Tato neoficiální pátá chuť není jasně definována, ale obvykle se tato vína řadí mezi polosuchá a sladká. Přestože tato kategorie není oficiálně upravena vinařským zákonem, je stále populárnější.

Polosladká vína mají obsah zbytkového cukru, který převyšuje hodnoty pro polosuchá vína, ale dosahuje maximálně 45 g/l.

Sladká vína jsou vína s obsahem cukru 45 g/l a vyšším.


Více informací o stupních sladkosti šumivého vína (sekt) naleznete zde

20071119_11_05_010_A4_2560_1728.jpg