Standardy kvality

Aktuality

Standardy kvality

Subjektivní kvalita je výsledkem souhrnu smyslových dojmů, jejich subjektivního hodnocení a osobního prožitku. Právní (objektivní) rozměr kvality však vychází z obecně závazných norem. Tato kvalita je měřitelná a ověřitelná.

Právní pojetí jakosti je stanoveno ve vinařském zákoně a v souvisejících předpisech. Vinařské právo Evropské unie tvoří rámec a v některých případech přenáší pravomoci na vinařské země EU.

Vinařské právo má tedy v rámci EU podobnosti, ale také národní rozdíly.

Rozdělení plochy vinic v EU do vinařských zón zohledňuje rozdílné klimatické podmínky pro produkci a zajišťuje tak určitou míru rovných příležitostí. Rozdělení do jakostních kategorií vytváří právní rovnocennost odpovídajících označení jakosti. Hlavní rozdíly spočívají ve stanovení a definici kvality.


Nové předpisy v německém vinařském právu

S novou vinařskou legislativou byla vytvořena diferencovanější pyramida původu, která vychází ze stávající pyramidy kvality. Základem je Deutscher Wein (německé víno), následuje Landwein (Vin de pays) s chráněným zeměpisným označením (PGI v angličtině nebo g.g.A. v němčině) a nad nimi vína Qualitätswein or Prädikat  s chráněným označením původu (PDO v angličtině nebo g.U. v němčině). Číst dále

Jakostní vína a vína s přívlastkem (Qualität a Prädikat)

Podle nového vinařského zákona lze nyní u všech vín Qualität a Prädikat nahradit pojem „Qualitätswein“ také označením „víno s chráněným označením původu“ ve spojení s názvem vinařské oblasti. Číst dále

Hmotnost moštu

Hmotnost moštu již napovídá něco o očekávané kvalitě vína. Měří se ve stupních Oechsle (zkráceně ° Oe), pojmenovaných po svém vynálezci, württemberském lékárníkovi a mechanikovi Ferdinandu Oechsleovi. Číst dále

Chráněná označení původu

V Německu je 26 tzv. zemských vinařských oblastí (Landwein), jejichž názvy jsou Evropskou unií uznávány jako chráněná zeměpisná označení (CHZO). Číst dále

Kategorie přívlastků (Prädikat)

Všichni tyto pojmy známe: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein a Trockenbeerenauslese. Pro mnoho milovníků vína je přívlastek, který se odvíjí od stupně Öchsle, nejdůležitějším ze zákonem požadovaných údajů na etiketě vína. Číst dále

Ověřená kvalita ve sklenici

U německých vín označených Qualität a Prädikat nestačí pouze původ. S každým novým ročníkem a vínem musí také prokázat svou kvalitu ve sklenici. Číst dále


Nová pyramida původu pro vína Qualität a Prädikat

Od roku 2021 vytvořila legislativa diferencovanější pyramidu původu pro vína Qualität a Prädikat s chráněným označením původu (CHOP). Číst dále