Rheingau

Rheingau – ryzí radost ze života

Snad jen z chvilkového rozmaru přírody se Rýn, který jinak teče stále na sever, u města Wiesbaden najednou stáčí téměř v pravém úhlu a uhýbá na západ – jen aby si to o 30 km dále, poblíž Rüdesheimu nad Rýnem, opět rozmyslel a vydal se zpátky k severu. Pravou příčinou je pohoří Rheingau, předhůří Taunusu, které se prostírá východo-západním směrem a nutí řeku hledat si jinou cestu. Tato změna toku Rýna na 50. rovnoběžce severní šířky pak dala vzniknout vinařské oblasti Rheingau – úzkému pásu vinic v okolí řeky mezi Wiesbadenem a Lorchem nad Rýnem až po Flörsheim-Wicker na východě. V této překrásné krajině můžete najít celkem 3185 hektarů vinic. Je domovinou vyhlášeného rheingauského Ryzlinku, který zde roste na 2500 hektarech, ale též Pinotu Noir, jímž se proslavilo městečko Assmannshausen.

Na suchých, kamenitých jižních svazích se obzvláště dobře daří Ryzlinku. Ten navíc dobře odolává chladným zimám a svědčí mu dlouhé vegetační období, během něhož utváří jedinečné ovocné kyseliny a aromata. Již v roce 1775 mniši z kláštera v Johannisbergu objevili výhody odložené sklizně hroznů a pozdní sběry (Spätlese) rheingauského Ryzlinku až dodnes patří mezi vlajkové lodi regionu. Již několik let vína označená na etiketě jako „Erstes Gewächs“ (jakostní klasifikace typu „Premier Cru“) označují vinařovu snahu dávat si ty nejambicióznější cíle a stáčet do lahví produkty mimořádné kvality. Tato vína vždy pocházejí z předem schválených poloh a jejich výroba i konečný výsledek musí splňovat obzvláště přísná kritéria. 

Rheingau je velmi populární turistickou destinací. Romantické kouzlo vinařské krajiny dokreslují prastaré kláštery a hrady majestátně vystupující mezi vinicemi podél řeky. Krásy regionu a malebné vinařské vesničky lze poznávat třeba i během putování na 120 kilometrů dlouhé stezce Rheingauer Riesling Route. Cestou vám bezpočet vináren a šenků dopřeje možnost okusit vynikající vína z oblasti Rheingau a hlad po kulturním poznání ukojí řada inspirativních historických památek. A pokud se rozhodnete navštívit některou z úchvatných vyhlídek oblasti Rheingau – ať již Niederwaldský památník, zámek Johannisberg nebo vrch Hallgartener Zange cestou přes Oestrich-Winkel či Bubenhäuser Höhe –, spatříte před sebou historická centra vinařství jako na dlani.

Předně zde leží někdejší cisterciácký klášter v Eberbachu, jeden z nejzachovalejších středověkých klášterních komplexů Německa. Johannisberg je znám nejen jako hrad, jenž vyrostl na pozůstatcích stejnojmenného klášterního komplexu, ale historicky též jako místo, na němž se zrodila vína typu Spätlese – pozdní sběry. Za pozornost rozhodně stojí i světoznámý výzkumný enologický institut v Geisenheimu, který nemalou měrou přispěl k mimořádné odborné úrovni současného německého i celosvětového vinařství. Založen byl v roce 1872 a zaměřuje se obecně na vinařství, ovocnářství a zahradnictví, ale i konkrétně na šlechtění révy, výrobu vína a mezinárodní obchod vínem. 

Vinárny a restaurace v oblasti Rheingau celoročně nabízejí vysoce kvalitní vinařské a kulinářské zážitky: mimo jiné březnový festival Gourmet & Wine, „Schlemmerwochen“ (gurmánské týdny) na konci dubna nebo Rheingau Music Festival během letních měsíců. Jedinečný zážitek v úchvatném historickém prostředí ale nabízejí i tradiční dražby vína v klášteře Eberbach.


Přehled oblasti Rheingau

Zeměpisná poloha: Údolí Rýna kolem 50. rovnoběžky. Celá oblast je prakticky jedním dlouhým svahem na severním břehu řeky na její třicetikilometrové cestě východo-západním směrem od Wickeru a Hochheimu (v blízkosti soutoku Mohanu a Rýnu) až po říční ohyb u Rüdesheimu a za něj, až k hranici s oblastí Mittelrhein u Lorchhausenu. 

Významná města: Wiesbaden, Rüdesheim, Geisenheim, Eltville

Podnebí: Mírné zimy a teplá léta; před chladnými větry jsou vinice chráněny zalesněným pohořím Taunus a svědčí jim blízkost k hladině Rýna, odrážející teplo.

Typy půdy: Přestože plocha vinic není velká, vyskytují se zde velmi rozmanité druhy půd včetně vápencových, písčitých, štěrkových a mnoho různých typů půd jílových, sprašových, křemencových a břidličných.

Plocha vinic 2019: 3185 ha · 1 region · 10 společných pěstebních lokalit · 100+ samostatných vinic 

Odrůdy révy 2019 [bílé 85,6 %, červené 14,4 %]: Ryzlink (77,7 %), Pinot Noir (12,2 %) a malé podíly jiných odrůd.

Marketing: Ve srovnání s jinými německými oblastmi má region velký podíl pěstitelů, pro něž je vinohradnictví hlavním zdrojem obživy. Převažuje zde prodej lahvovaného, nikoliv sudového vína a velká část místní produkce míří přímo ke koncovým spotřebitelům. Oblast se těší velké domácí i mezinárodní oblibě.

Značené trasy vinařskou krajinou: Rheingauer Riesling Route (autoturistika) · Rheingauer Riesling Pfad (pěší turistika) · Rheingauer Radwanderweg (cykloturistika)

20080121_01_09_018_A4_2560_1728.jpg
20080121_01_09_125_A4_2560_1728.jpg
20071119_01_09_111_A4_2560_1728.jpg