Ověřená kvalita ve sklenici

Standardy kvality

Ověřená kvalita ve sklenici

U německých vín označených Qualität a Prädikat nestačí pouze původ. S každým novým ročníkem a vínem musí také prokázat svou kvalitu ve sklenici.

Od roku 1971 je každé víno Qualität a Prädikat podrobeno chemické analýze a senzorickému hodnocení oficiálním orgánem pro testování kvality. Následné oficiální číslo testu, které zkušební komise po schválení vína přidělí, musí být uvedeno na etiketě. Třístupňový systém hodnocení kvality zajišťuje dosažení minimální kvality v rámci jednotlivých jakostních kategorií.

Kromě kontroly lahvového vína se kontroluje také kniha sklizně a sklepní kniha. V těchto dvou knihách se mimo jiné zaznamenává množství sklizně, odrůdy hroznů a hmotnost moštu, jakož i nákup a prodej. Chemická analýza vína se provádí v úředně schválené vinařské laboratoři. Kontrolují se zde především základní složky a přídatné látky a dodržování jejich limitních hodnot.

Poté, co je potvrzeno, že víno chemicky a fyzikálně vyhovuje, jsou tři lahve se vzorky předloženy k úřednímu senzorickému zkoušení. Nezávislá komise ochutná a otestuje každé víno a ohodnotí je podle pětibodového systému. Tímto způsobem senzorický test zajišťuje standard kvality chuťového profilu vína a jeho soulad s údaji na etiketě.

Ocenění usnadňují spotřebitelům orientaci

Kromě zákonem vyžadovaného testu nabízí Německá zemědělská společnost (DLG) a další organizace hodnocení kvality a ocenění vín s nadprůměrnou kvalitou, které mohou spotřebitelům pomoci při výběru. Důležité je, že všechny tyto různé soutěže mají jedno společné: vína jsou testována „naslepo“ nezávislou odbornou komisí. Tím je zajištěna co největší objektivita.

Weinverkostung.jpg
Weinpruefung_3.jpg