Chráněná označení původu

Standardy kvality

Chráněná označení původu

Německé víno (Deutscher Wein)

Označení „Deutscher Wein“ bez označení původu nahradilo od 1. srpna 2009 po novelizaci vinařského zákona EU označení „stolní víno“. U vín této jakostní kategorie může být na etiketě uveden také ročník a vybrané odrůdy hroznů. Požadavky na jakost jsou však nižší než u vín Landwein, Qualität a Prädikat.

Deutscher Wein musí pocházet výhradně z místních hroznů ze schválených vinic a odrůd révy vinné. V Německu se v porovnání s ostatními vinařskými zeměmi vyrábí jen malé množství této jakostní kategorie.

 

Vinařské oblasti

Vinařská oblast / Chráněné označení původu (PDO / g.U.)

Na nejnižším stupni pyramidy Qualitätswein jsou vína a sekty, jejichž hrozny pocházejí z určité vinařské oblasti, ale jinak nemají užší zeměpisné označení původu. Požadavky na jejich jakost se s novou vinařskou legislativou nezměnily.

Podle nového vinařského zákona lze nyní u všech vín Qualität a Prädikat nahradit pojem „Qualitätswein“ také označením „víno s chráněným označením původu“ ve spojení s názvem vinařské oblasti.

1.jpg
'Let my wines capture the world - our roots stay here.' Wines from German regions: quality you can taste
2.jpg
'Our experience is rooted here. So are our wines.' Wines from German regions: quality you can taste
3.jpg
'My origins shape me each day. So it is with my wines.' Wines from German regions: quality you can taste
4.jpg
'Each wine tells a story. One just has to listen well.' Wines from German regions: quality you can taste
3_Regionalisierte_Anzeige_Württemberg_12801.jpg
'It's crazy to grow vines here. This makes the wine insanely good.' Wines from German regions: quality you can taste
Pfalz_WmH51280.jpg
'It's a land made for vacation. Who then takes care of the vines?' Wines from German regions: quality you can taste

Chráněná označení původu

Označení původu chrání našich 13 vinařských oblastí, protože všechna jakostní vína, která nesou název pěstitelské oblasti, musí pocházet z této oblasti a splňovat zvláštní jakostní normy. K tomu mimo jiné patří, že každé z těchto vín musí projít a úspěšně absolvovat test jakostních vín. Kromě toho musí být na etiketě uveden stupeň jakosti.

Evropská unie uznává našich 13 vinařských oblastí jako chráněná označení původu. Jsou uvedeny v databázi Evropské komise E-Bacchus.


Chráněná zeměpisná označení

V Německu je 26 tzv. zemských vinařských oblastí (Landwein), jejichž názvy jsou Evropskou unií uznávány jako chráněná zeměpisná označení (CHZO). To znamená, že v Německu mají všechna vína z venkovské vinařské oblasti (např. Ahrtaler Landwein, Badischer Landwein nebo Rhine Landwein) automaticky chráněné zeměpisné označení (CHZO). To platí i v případě, že na láhvi není uvedeno ani označení CHZO, ani příslušná schvalovací pečeť EU.

Německá Landwein jsou typická pro příslušnou oblast a nejméně 85 % hroznů musí být z dané oblasti. Některé spolkové země stanoví, že 100 % hroznů musí pocházet z dané oblasti (např. Ahr Valley Landwein). S výjimkou vinařských oblastí Rýn, Horní Rýn, Rýn-Neckar a Neckar musí být vína suchá nebo polosuchá.

Chráněná zeměpisná označení jsou zapsána v databázi Evropské komise E-Bacchus