Gewürztraminer

Bílé odrůdy

Gewürztraminer – růžově zbarvený svůdce

Bílé odrůdy

Gewürztraminer, česky Tramín kořenný, je tak trochu památník německé vinařské kultury, který přetrval dlouhé stovky let. Od středověku až do 19. století byla odrůda velmi rozšířená ve střední a východní Evropě. Dnes se v Německu pěstuje nejčastěji ve Falci, Rýnském Hesensku a Bádensku, kde jí říkají Clevner. Najdeme ji však ve všech německých vinařských oblastech.

Třebaže má slupka hroznů žlutočervenou barvu, náleží odrůda mezi bílé. Také proto se mírně odlišné mutace Tramínu označují jako „červený“ a „žlutý“. Dokáže odolávat mrazům, ale vyžaduje teplé polohy a dobře odvodňovanou půdu.

Tato tradiční, starobylá odrůda je vyhlášená jako zdroj velmi kvalitních speciálních vín. Vína odrůdy Gewürztraminer mají též výrazný a specifický buket i chuť, které evokují liči a růže. Odrůda nabízí pestrou škálu stylů – i suché německé Tramíny ale bývají méně upjaté než jejich alsaské protějšky. Velké popularitě se zde ovšem těší i sladší Tramíny.