News Details

Aktuality

Vinařský průmysl aktivně reaguje na hospodářskou krizi - ProWein Business Report 2022

02/02/2023

Na objednávku ProWein provedla Geisenheimská univerzita na konci roku 2022 již pošesté průzkum mezi odborníky z celého světa napříč celým dodavatelským řetězcem vinařského průmyslu. Mezi účastníky jsou výrobci vína z nejvýznamnějších vinařských zemí Starého a Nového světa, vývozci, dovozci, specializovaní obchodníci s vínem i zástupci z oblasti gastronomie/pohostinství a hotelnictví. Zpráva ProWein Business Report 2022 navazuje na jedinečný pravidelný "Marktbarometer" (Barometr trhu) pro mezinárodní vinařský průmysl, který společnost ProWein vydává od roku 2017, a hodnotí význam výzev, jimž toto odvětví čelí během současné hospodářské krize.


Na objednávku ProWein provedla Geisenheimská univerzita na konci roku 2022 již pošesté průzkum mezi odborníky z celého světa napříč celým dodavatelským řetězcem vinařského průmyslu. Mezi účastníky jsou výrobci vína z nejvýznamnějších vinařských zemí Starého a Nového světa, vývozci, dovozci, specializovaní obchodníci s vínem i zástupci z oblasti gastronomie/pohostinství a hotelnictví. Zpráva ProWein Business Report 2022 navazuje na jedinečný pravidelný "Marktbarometer" (Barometr trhu) pro mezinárodní vinařský průmysl, který společnost ProWein vydává od roku 2017, a hodnotí význam výzev, jimž toto odvětví čelí během současné hospodářské krize.

"I letos se s námi o své zasvěcené poznatky podělilo téměř 2 500 mezinárodních odborníků ze 47 zemí," říká Prof. Simone Loose, vedoucí Institutu pro obchod s vínem a nápoji na univerzitě v Geisenheimu, a zdůrazňuje mimořádný význam tohoto globálního barometru odvětví. "Odvětví čelí velkým výzvám způsobeným rostoucími náklady a narušenými dodavatelskými řetězci. Zajímavé přitom je, že vedoucí představitelé odvětví na hospodářskou krizi aktivně reagují. Se svými výrobky vstupují na nové trhy a reagují na potřeby obchodníků a spotřebitelů velmi inovativními řešeními." Mezi ně patří - podle průzkumu - alternativní obaly na víno a vína s nízkým obsahem alkoholu.

"Pro odvětví je nyní důležitější než kdy jindy vstoupit na nové exportní trhy, sledovat tržní trendy a navazovat kontakty. Právě v tom je síla veletrhu ProWein. Pro všechny tyto požadavky poskytujeme průmyslu odpovídající možnosti kontaktů, informací a spojení. Když ne tady, tak kde?" ptá se Michael Degen, výkonný ředitel společnosti Messe Düsseldorf zodpovědný za veletrh ProWein.

Přehled nejdůležitějších výsledků

Do roku 2022 vstoupil průmysl s pozitivním očekáváním. Výrobci a obchodníci doufali v zotavení z negativního dopadu Covid-19. Tyto naděje se nenaplnily nebo jen částečně. Obecně proto odvětví hledí do budoucnosti s opatrností.

Stejně jako v předchozím roce se na první místo v seznamu hrozeb a výzev pro vinařský průmysl řadí rostoucí náklady a narušení dodavatelských řetězců. Míra, do jaké je odvětví postiženo, se však zjevně zvýšila. Kromě toho hrozí, že zpomalení hospodářského růstu omezí prodej vína.

Celosvětové hospodářské oživení po Covidu-19 vedlo již v roce 2021 k větší poptávce po energiích a k růstu jejich cen. V důsledku války na Ukrajině a náhlého zhroucení dodávek energie v roce 2022 se proto ceny v mnoha částech Evropy oproti roku 2020 často více než zdvojnásobily. Vzhledem k vyšší spotřebě energií jsou tím výrobci postiženi podstatně více než obchodníci s vínem.

Přestože téměř všichni výrobci byli postiženi problémy s dopravou a narušením dodavatelského řetězce, tak se výrobcům vína se podařilo úspěšně zmírnit velkou část problémů a obchod s vínem byl postižen podstatně méně, avšak problémy s dopravou a zásobováním budou i nadále představovat velkou výzvu.

Odkaz na celou zprávu v angličtině naleznete zde.

 

Generation Riesling 10 Years Young, 13.06.2014, Palmengarten Frankfurt