News Details

Aktuality

V loňském roce klesla spotřeba vína

01/17/2024

V minulém vinařském roce došlo k poklesu spotřeby vína v Německu. Výrazný propad zaznamenala především konzumace tichých vín. Německý vinařský institut (DWI) oznámil, že průměrný občan vypil o jednu láhev vína méně než v předchozím roce. 


V minulém vinařském roce došlo k poklesu spotřeby vína v Německu. Výrazný propad zaznamenala především konzumace tichých vín. Německý vinařský institut (DWI) oznámil, že průměrný občan vypil o jednu láhev vína méně než v předchozím roce. 


Informace vychází z aktuální bilance spotřeby vína, která zahrnuje období od 1. srpna 2022 do 31. července 2023. Celková spotřeba vína na osobu klesla z 19,9 na 19,2 litru ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Pokud se zaměříme pouze na osoby starší 16 let, které mohou podle německé legislativy kupovat a konzumovat víno, došlo ke snížení spotřeby o jeden litr z 23,6 na 22,6 litru za rok.


Spotřeba šumivého vína na osobu se meziročně nezměnila, činila 3,2 litru v přepočtu na jednoho obyvatele.  V kategorii nad 16 let se tento objem rovněž nezměnil a činil 3,8 litru ročně.


Bilance spotřeby vína přitom zahrnuje kromě nákupu vína u maloobchodníků a výrobců také množství vína spotřebovaného mimo domov. Výkonná ředitelka DWI, Monika Reule, zdůraznila, že aktuální pokles odráží jak změnu spotřebitelského chování, tak demografické změny v Německu.


Výpočet vychází z 16,2 milionů hektolitrů vína a 2,7 milionů hektolitrů šumivého vína spotřebovaných v posledním vinařském roce v Německu. Při celkovém počtu 84,4 milionů obyvatel, to znamená, že absolutní spotřeba vína a šumivého vína na obyvatele činí 22,3 litru. Pokud se zaměříme na osoby starší 16 let, teoretická spotřeba vína a šumivého vína na osobu a rok činí 26,3 litru.
 

Weingenuss in der Weinbar – Enjoying wine in a wine bar