News Details

Aktuality

Turbo sklizeň s vynikajícími vlastnostmi – Ročník 2023 v německých vinařských oblastech

12/08/2023

Vinařský rok 2023 se zapíše do historie jako jedna z nejrychlejších sklizní vůbec. Sklizeň se však v jednotlivých regionech a podoblastech značně lišila v závislosti na odrůdě hroznů a distribuci srážek.


Vinařský rok 2023 se zapíše do historie jako jedna z nejrychlejších sklizní vůbec. Sklizeň se však v jednotlivých regionech a podoblastech značně lišila v závislosti na odrůdě hroznů a distribuci srážek.

Rozmarné počasí přineslo extrémní sucho, následované obdobím vydatných srážek, a kulminovalo v extrémně teplém pozdním létě. Většina odrůd navíc dozrávala téměř současně. Při zářijových teplotách dosahujících až 30 stupňů Celsia sklízeli vinaři hrozny v chladných nočních a ranních hodinách, aby zabránili přehřátí moštu v sudech.

Hlavním úkolem letošního vinobraní bylo sklidit zdravé hrozny. Na mnoha místech a vinicích probíhala přísná a důkladná předselekce, což sice vedlo ke sníženému množství, ale zároveň se tím zajistila vysoká kvalita, která povede ke špičkovým vínům. K vítězům letošní sklizně rozhodně patří kromě Ryzlinku rýnského a Sylvánského také mezinárodní odrůdy červených vín a nové odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které letos obzvlášť dobře prokázaly vysokou odolností vůči houbovým patogenům. První mladá vína ročníku 2023 jsou již velmi ovocná, příjemně štíhlá, s jemnou ovocnou kyselinou.

Výnosy se v jednotlivých regionech a vinařstvích lišily v závislosti na odrůdě hroznů a rozložení srážek. Odhadovaný celostátní objem sklizně ve výši 8,8 milionu hektolitrů je na úrovni dlouhodobého průměru a o tři procenta nižší než v předchozím roce.

Německý vinařský institut (DWI) zpracoval analýzu průběhu ročníku 2023 ve 13 vinařských oblastech.

Ahr (529 hektarů): Ročník snů s vynikajícím Rulandským modrým

Vinaři v oblasti Ahr se nad letošní sklizní radují: „Jsme naprosto spokojeni,“ říká prezident tamního oblastního sdružení Hubert Pauly. Počasí, vláha a kvalita vína se spojily v perfektní harmonii. Na rozdíl od ostatních vinařských oblastí, které se potýkaly s nadměrným množstvím vody a vlhkosti, měla oblast Ahru vždy správný přísun vody ve správný čas.

Vše začalo na jaře – po mírném začátku roku zde bylo dostatek srážek, dokonce i v době, kdy jiné oblasti začátkem léta trpěly jejich nedostatkem. V srpnu rozsáhlé deště znamenaly výrazný tlak na selekci hroznů, ale díky ručnímu sběru na vinicích vinaři úspěšně zvládli jejich zdravý výběr a toto úsilí bylo, i přes náročnou práci na strmých svazích, odměněno vynikající kvalitou.

Díky suchému a teplému počasí začala sklizeň hroznů v Ahru na začátku září, tedy o dva týdny dříve než obvyklý průměr.  Hlavní odrůdě zdejší oblasti, Rulandskému modrému, mimořádně prospělo zářijové slunečné počasí. Prezident svazu charakterizuje nový ročník jako mohutný, plný a výrazný. Odhadovaný objem sklizně je 39 000 hektolitrů, což představuje mírný nárůst oproti desetiletému průměru, ačkoliv se výnosy výrazně liší mezi jednotlivými vinařstvími. Region Bad Neuenahr-Ahrweiler utrpěl značné ztráty v důsledku krupobití na začátku léta, které vedlo až k 30 % úbytku sklizně. Ryzlink rýnský však na řece Ahr v letošním roce patří mezi vítěze, a kvalita je označena za nejlepší za posledních 20 let. Ahr se bohužel stále potýká se škodami po povodňové katastrofě z roku 2021. Z celkových 529 hektarů vinic se podle Paulyho obhospodařuje pouze 480 hektarů.

Bádensko (15 727 hektarů): Nadějný a ovocný ročník

„Z pohledu Bádenska začal vinařský rok na jaře velmi dobře,“ hlásí Holger Klein, výkonný ředitel Bádenského vinařského svazu. Ideální teploty a dostatek vody pro dobré kvetení vinné révy panovaly kolem 6. až 8. června. Následovalo období pěkného počasí, ale i sucha, kdy se mladé vinice musely zavlažovat. Do poloviny července panovaly stabilní podmínky a vývoj hroznů se ubíral dobrým směrem. dobrý. Koncem července přišly dlouho očekávané srážky, přesně v pravý čas pro dostatečný přísun vody. Lokální přívalové deště však způsobily škody krupobitím v regionu Markgräflerland. Dlouhotrvající deště nakonec na některých místech způsobily, že bobule hroznů začaly praskat, a vinaři museli jednat rychle. Selektivní a rychlá sklizeň se postarala o pracovně náročný začátek podzimu. Koncem září se situace uklidnila a pozdně dozrávající odrůdy se mohly sklízet za ideálních meteorologických podmínek.

Přes tyto výzvy byla sklizeň v Bádensku úspěšná, a zvláště pozdní odrůdy, jako je Ryzlink rýnský a Chasselas, se těší velmi ovocnému charakteru. Sklizeň proběhla za ideálních povětrnostních podmínek, a výsledná vína díky chladným nočním teplotám v září a říjnu charakterizuje ovocnost. Objem sklizně v Bádensku se pohybuje kolem 1,2 milionu hektolitrů, a výsledek je považován za nadstandardní díky úsilí vinařů, kteří se zaměřili na kontrolu kvality a regulaci výnosů.

Franky (6171 hektarů): Francká vína s chutí a elegancí

Rok 2023 se ve Frankách nesl ve znamení extrémů, avšak s šťastným koncem. „Milovníci vína mohou očekávat, že z Franků přijdou nádherná vína, zejména z odrůdy Sylvánské,“ prohlásil prezident oblastního sdružení Artur Steinmann. Sylvánské, adaptabilní odrůda, se ukázala být mimořádně vhodnou pro klimatické změny a poskytla vynikající vína.

Vinařský rok začal ve Frankách klidněji. Po nadměrně teplé a zamračené zimě následovalo chladné a deštivé jaro, což vedlo k tomu, že místní vinice měly opatrný start do sezóny. I přes počáteční zdrženlivý růst se vinice díky dobře zvlhčeným půdám zotavily. K nápravě přispěly zvýšené teploty v červnu, které optimálně podpořily kvetení. Bouřky, které přišly na některých místech ještě před kvetením, však způsobily regionální škody krupobitím a silným deštěm. Suché období od poloviny května do poloviny července vyvolalo stres suchem u mladých vinic, zatímco starší vinice zvládly tuto fázi lépe. Červencové velmi vysoké teploty, které opět na některých vinicích atakovaly až 40 stupňů Celsia, a silně kolísající denní a noční teploty přispěly k rychlému dozrávání. Někdy teplotní rozdíl činil 27 stupňů Celsia během několika dní. Následné srážky způsobily plísně a vyvolaly hrozby hniloby, což vedlo k nejrychlejší sklizni v historii, protože jednotlivé odrůdy dozrávaly prakticky současně.

Letní počasí během sklizně umožnilo vinařům sklízet zdravé a zralé hrozny. To vytvořilo nejlepší podmínky pro elegantní vína typická pro tuto oblast; vína ročníku 2023, budou plné chuti a elegance.  Objem sklizně je odhadovaný 78 hektolitrů na hektar, mírně nad dlouhodobým průměrem. Celková sklizeň ve Franken dosáhne přibližně 468 000 hektolitrů.

Hessische Bergstrasse (462 hektarů): Vlhké léto, zlatý podzim

Vinařský rok 2023 na Hessische Bergstrasse byl náročný a proměnlivý. „Horké léto vyvolalo velká očekávání, která se však nenaplnila," říká Charlotte Freibergerová ze Svazu vinařů Hessische Bergstrasse. Až do poloviny července vypadalo vše velmi dobře, pak přišel dlouho očekávaný déšť, který nakonec nepřinesl mnoho dobrého.

Přitom vinařský rok začal v nejmenším německém vinařském regionu velmi dobře – Hessische Bergstrasse byla ušetřena bouřek a krupobití a dlouhé letní období v květnu a červnu vzbuzovalo naděje na vynikající ročník, protože hrozny dozrávaly. Vše však dopadlo jinak. Silné deště od července naplnily hrozny vodou a bobule začaly praskat. V letním období byla také velkým problémem plíseň. Celkově to vedlo ke zrušení sklizně a spoustě práce navíc. Vinaři museli vybrat každou vinici nebo dokonce ručně sklízet, což vedlo ke snížení množství na některých vinicích o třetinu až polovinu. Hmotnost moštu se rovněž nevyvíjela podle očekávání kvůli vysokým srážkám.

Přestože byl vinařský rok náročný, vinaři na Hessische Bergstrasse jsou celkově spokojeni s kvalitou a množstvím sklizně. Očekávaný objem sklizně moštu dosahuje 32 000 hektolitrů, což je na úrovni loňského roku a mírně převyšuje dlouhodobý průměr. Vína z tohoto ročníku budou pravděpodobně lehčí s nižším obsahem alkoholu, avšak plná svěžesti a příjemné ovocnosti.

Mittelrhein (466 hektarů): Teplo, ruční sklizeň a vysoká hmotnost moštu

„Málokdy jsem zažil podzim, kdy bychom pracovali v tričkách od rána do večera," říká Heinz-Uwe Fetz, prezident vinařské oblasti Střední Rýn. Malá vinařská oblast se strmými vinicemi zažila turbulentní počasí, která byla neobvyklá. Rok 2023 přinesl vinařům ve středním údolí Rýna horké počasí, náročnou ruční sklizeň, ale i nejvyšší hmotnosti moštu.

Rok začal relativně neokázale až do začátku září, vypadalo to velmi dobře. Jedinými starostmi na jaře byly dlouhé ranní rosy, které na některých vinicích položily základ pro oidium. V červenci a srpnu ani Mittelrhein neuniknul vydatným srážkám. Ty přišly ve fázi vývoje, kdy byly slupky měkké a hodnoty Oechsle byly vysoké. Některé bobule praskly, což vyžadovalo rychlou a komplexní reakci. Teploty až 30 °C v září a říjnu přispěly k tomu, že hrozny byly velmi zralé a sladké. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám na vinicích i teplotách za kterých se hrozny dostávaly do vinařství, bylo potřeba je zchladit. Technicky dobře vybavená vinařství byla rozhodně ve výhodě.

Teplý podzim výrazně urychlil sklizeň hroznů, která začala v této oblasti už 12. září, a o necelé čtyři týdny později už bylo hotovo, včetně sklizně Ryzlinku rýnského. Někteří vinaři hovoří o "turbo sklizni". Očekávané výnosy jsou však dobré, s odhadovanou celkovou sklizní 29 000 hektolitrů hroznového moštu. Ročník 2023 je z hlediska objemu mírně nad průměrem předchozích let.

Mosela (8 575 hektarů): Ryzlink odhaluje své síly

Turbo sklizeň a Ryzlinkem rýnským jako šampion – to je ve zkratce bilance sklizně na Mosele. „Rok 2023 byl výborným rokem,“ uvedl Henning Seibert, předseda oblastního sdružení Moselwein e.V. Rovněž se ukázalo, že si Ryzlink dokáže dobře poradit s extrémy. Výnosy a kvalita opět vykazují velkou variabilitu v závislosti na poloze, zásobování vodou a odrůdě.

Už zimní měsíce na začátku roku 2023 byly s průměrnými teplotami v lednu 5,6 stupně Celsia ve Winningenu výrazně teplejší než dlouhodobý průměr. Rašení nastalo 25. dubna. Máj a červen přinesly většinou suché a teplé počasí, podporující růst vinné révy. Kvetení začalo kolem 8. června, o něco později než v roce 2022, ale stále podstatně před dlouhodobým průměrem. Suchý a horký červen pak přinesl stres z nedostatku vody, zejména u mladších vinic. V červenci se objevily problémy se spálením od slunce, než přišla změna počasí. Od konce července na Mosele se spustily hojné deště. V září následovaly velmi teplé noci, které nepřinesly téměř žádné ochlazení. Dozrávání hroznů tak probíhalo velmi překotně. „Normální dochází k nárůstu jednoho stupně Oechsle za den,“ zdůraznil Seibert, „nyní jsme měli dny, kdy se Oechsle zvyšovalo o 3 až 4 stupně denně, to jsme zatím nikdy nezažili.“

Více než 50 % hroznů bylo sklizeno v pozdní fázi sklizně. Ryzlink rýnský je rozhodně ovocný, ale zároveň má ideální poměr kyselin a sladkosti. Nástup ušlechtilé plísně nabídl v případě Ryzlinku rýnského také příležitost k výrobě špičkových ušlechtilých sladkých vín. Právě zde se letos jasně ukázaly silné stránky této odrůdy. Naopak pro burgundské a červené odrůdy to nebyl snadný ročník – zde bylo třeba více selekční práce.

Sklizeň na Mosele je kvůli pečlivé selekci nižší, než se původně předpokládalo. Odhadovaný objem je lehce podprůměrných 710 000 hektolitrů moštu, z toho 650 000 hektolitrů od bílých odrůd.

Nahe (4 240 hektarů): Záviděníhodný podzim s vynikajícími kvalitami

„Práce se vyplatila" – to je ulehčené shrnutí na Nahe po bouřlivém roce. „Byl to rychlý, náročný rok," říká Harald Sperling z Vinařského svazu Nahe.

Začalo to všechno tak dobře: Po vlhké zimě následovala spíše chladná jarní sezóna, která přinesla potřebný déšť. Vegetace začala trochu později než obvykle, ale na kvetení přišlo začátkem června teplé a suché počasí, které přispělo k dobrému nasazení plodů a rychlému vývoji bobulí. Po dobrém kvetení a příznivém vývoji hroznů očekávali všichni zúčastnění nadprůměrně velkou úrodu. Do začátku srpna to na vinicích stále vypadalo dobře. Ale pak přišel déšť a místy přinesl velké množství srážek, jejichž rozložení bylo však velmi rozdílné Také další vývoj hroznů byl podle toho velmi odlišný, protože ne všechny hrozny zvládly tolik vody. Některá místa měla výpadky u odrůd Dornfelder, Müller-Thurgau a Sylvánské, zatímco v jiných vinicích byly výnosy nadprůměrně velké. Podzim přinesl vinařům na Nahe vysoký tlak na výběr a hodně ruční práce, ale zároveň i vynikající kvalitu.

„Zejména u Ryzlinku to nakonec sedlo,“ uvádí Sperling. Na sklizeň pozdních odrůd se totiž počasí uklidnilo. Díky chladným nočním teplotám nebylo na Nahe často nutné provádět „noční sklizeň,“ jak tomu bylo v Rheinhessen. Vinaři vyjížděli jen ojediněle v brzkých ranních hodinách. Pokud jde o intenzitu práce, zejména v krátkém časovém horizontu, jednalo se pro vinaře na Nahe o bouřlivý rok. Sklizeň byla částečně jednou z nejrychlejších v historii. Ale vyplatilo se – jedná se o velmi slušnou úroveň sklizně s vynikající kvalitou. Odhadovaný objem sklizně se pohybuje kolem 345 000 hektolitrů, což je asi o šest procent více než v roce 2022 a dokonce o osm procent více než dlouhodobý průměr.

Falc (23 698 hektarů): Pečlivá sklizeň byla odměněna

Ve Falci postavily meteorologické turbulence roku vinaře před velké výzvy. Nicméně ti, kteří odvedli dobrou přípravnou práci v průběhu vinařského roku, sklízeli na podzim zdravé a zralé hrozny, které slibují vysokou kvalitu vína.

Zpětně vzato začal rok ve Falci docela slibně. Během mírné zimy nedošlo k žádnému poškození mrazem, a na rozdíl od sousedního Rheinhessen nedošlo ani k poškození krupobitím. Po optimálním kvetení révy, která začalo u Ryzlinku 8. června, následovalo v regionu zpočátku ideální období se slunečným suchým obdobím v červnu. Na konci července však přišlo vlhké teplo s hojnými dešti.

„Díky dostatečně dlouhé vegetační době bez extrémního sucha se očekává ročník s ovocným nádechem," zní bilance z Falce. I zde je vítězem Ryzlink: Vinaři očekávají u této pozdně dozrávající odrůdy top kvalitu. Situace u burgundských odrůd je však smíšená. I Dornfelder a Modrý Portugal musely být sklizeny brzy, protože kvůli octomilkám a riziku plísní hrozily vysoké ztráty.

„Mnoho odrůd dozrávalo téměř současně, což představovalo to pro vinaře nejrůznější logistické výzvy,“ uvádí Jürgen Oberhofer z Institutu pro vinohradnictví a enologii DLR Rheinpfalz v Neustadtu. K tomu se přidaly i vysoké teploty v září, celou sklizeň bylo možné vyřešit pouze vysokému osobnímu nasazením a extrémně precizní prací při sklizni a dalším zpracování hroznů.

Výnosy ve Falci jsou tedy v roce 2023 velmi průměrné. Objem sklizně se odhaduje na 2,25 milionu hektolitrů, což je asi o dvě procenta méně než v předchozím roce, a odpovídá tak zhruba objemům sklizně dlouhodobého průměru. Na „rychlý podzim“ budou falčtí vinaři dlouho vzpomínat – zhruba čtyři týdny po začátku hlavní sklizně byla sklizeň dokončena a přinesla na mnoha vinicích velmi dobrou kvalitu.

Rheingau (3 200 hektarů): Rok Ryzlinku

„Ryzlink jednoznačně dominuje letošnímu roku," prohlásil jménem vinařů z Rheingau Peter Seyffardt. V důsledku silných dešťů v červenci a srpnu utrpěly zejména odrůdy Burgundských rév. Místní vinaři museli provádět pečlivý výběr, aby sklízeli zdravé hrozny. I přes více než 200 litrů srážek v červenci a srpnu to však mělo pozitivní vliv. Zejména svažité vinice podél Rýna si užívaly dostatečného zásobování vodou.

„Zejména vinice v Rüdesheimeru a Lorcheru měly výjimečný ročník," raduje se Seyffardt. Celý Rheingau však zůstal věrný odrůdě Ryzlinku, zejména ve skalnatých oblastech, až do konce, přičemž réva zůstávala velmi zdravá. To umožnilo sklízet opravdu vynikající kvalitu, i když s menšími množstvími na některých místech. Celkový objem sklizně pro Rheingau se odhaduje na 228 000 hektolitrů moštu, což představuje nárůst o šest procent ve srovnání s dlouhodobým průměrem.

Pro vinaře v Rheingau byla sklizeň intenzivním obdobím s mnoha ručními pracemi: „Sklízeli jsme rychle, bylo třeba pečlivě předselektovat, zejména u burgundských odrůd,“ vysvětlil Seyffardt.  Na mnoha místech byla sklizeň dokončena již v polovině října – tak brzy jako nikdy předtím. Celkově vzato začalo vinařské období v Rheingau poměrně klidně. Relaxovaná situace panovala i v ochraně rostlin. Pouze při sklizni byla relativně velká potřeba chladicí techniky: kvůli horkým dnům v září přicházely mošty do zpracovatelských stanic s velmi vysokými teplotami. Většina vinařství začínala sklizeň brzy ráno nebo dokonce v noci. Mladá vína se již prezentují aromatickým ovocným charakterem s harmonickou ovocnou kyselostí a velmi dobrým poměrem zralosti a kyselosti. Díky zlatému podzimu s chladnými nocemi na konci tohoto roku se v Rheingau v tomto roce dostalo i na ušlechtilá sladká vína.  

Rheinhessen (27 312 hektarů): Vysoká efektivita zajišťuje dobrou kvality

Turbo podzim a teploty až 30 stupňů během vinobraní v největším německém vinařském regionu Rheinhessen letos vinaře pořádně potrápili. Mnozí slavili "Erntedank" (díkuvzdání za úrodu) již koncem září, zatímco v některých vinicích se poslední várky hroznů sbíraly v prvních říjnových dnech. Hlavním důvodem „turbo podzimu“ byly zejména vysoké denní i noční teploty během září.

„Při teplotách nad 30 °C odpoledne jednoduše nelze sklízet hrozny,“ uvedl Stefan Braunewell, předseda oblastního sdružení vinařů Rheinhessenwein e.V. Takže vinaři se stali nočními pracovníky a sklízelo se často v brzkých ranních hodinách.

V Rheinhessen začal vinařský rok velmi klidně. Po slunečném a suchém začátku léta s optimálním kvetením následovaly v červenci a srpnu srážky, které zajistily dobré zásobování půdy vlhkostí. Intenzivní deště spolu s neobvyklými teplotami v září pak vyžadovaly rychlou podzimní reakci. Regionální krupobití ve Wonnegau a rostoucí nebezpečí hniloby v důsledku výkyvů počasí velmi urychlily sklizeň, zejména proto, že mnoho odrůd hroznů dozrálo současně.

„Na výzvu podzimu naši vinaři ale suverénně reagovali svým profesionálním technickým vybavením a velkou efektivitou," zdůraznil Jens Göhring, prezident Rheinhessenského svazu vinařů. Důležitým pomocníkem se stala chladící technika, aby bylo možné kontrolovat průběh kvašení pro optimální chuťovou výtěžnost. Výsledkem je „kvalitativně dobrý ročník s vyváženými cukernatostmi a stabilními hodnotami kyselosti".

Množství sklizně se velmi lišilo v závislosti na podoblastech a vinicích. V důsledku přísného výběru se některé sklizně výrazně snížily, občas až o 50 procent. Celkový výnos se odhaduje trochu pod dlouhodobým průměrem kolem 2,5 milionu hektolitrů.

Saale-Unstrut (847 hektarů): Silné červené víno, odrůdově typická bílá vína

„Jsme velmi spokojeni s letošním ročníkem," říká prezident vinařů Saale-Unstrut, Hans Albrecht Zieger. Vinaři v Sachsen-Anhaltu a Durynsku mohli na rozdíl od pěstitelských oblastí na jihozápadě země profitovat z výhod nízkých srpnových srážek. Po dlouhém horkém létě zažili vinaři i suchý pozdní léto v září, což přineslo nadprůměrné hodnoty moštu.

Ani tato oblast však neunikla výkyvům počasí: Po mírné a nadprůměrně suché zimě přišly v březnu vytrvalé srážky. Jaro bylo v porovnání s předchozími roky spíše chladné a vlhké, takže rašení začalo až na začátku května a táhlo se přes delší dobu. Červen přinesl konečně slunce a teplé teploty, ideální pro trochu opožděné, ale velmi úspěšné kvetení. Přetrvávající teplé a vlhké počasí však vedlo k vysokému tlaku infekce padlím révovým. Léto na Saale a Unstrut bylo příliš suché – přes šest týdnů nepřišly téměř žádné srážky. Naopak červenec přinesl úlevu s delší obdobou deště, která vinohrady nechala explozivně růst. Ojediněle se zde objevily případy začínající hniloby, ale ne v takovém rozsahu, jak bylo vidět v jiných oblastech. Zejména odrůdy Müller-Thurgau, Bacchus a Modrý Portugal musely být sklizeny rychle. V srpnu si však vinaři mohli oddechnout – dešťové mraky se rozptýlily, následovalo teplé a suché pozdní léto, které umožnilo začátek hlavní sklizně již od 11. září. Trvale slunečné počasí zajistilo dobrou akumulaci cukrů a pomalý pokles kyselosti v hroznech.  Množství sklizně se odhaduje na přibližně 50 000 hektolitrů, což je zhruba o šest procent méně než v předchozím roce. Pokles je přičítán suchu na začátku léta. V oblasti bílého vína se očekávají robustní, odrůdově typická bílá vína, zatímco u červených vín – zejména u Burgundských a Modrých Zweigeltů – se předpokládají plná a barevná vína.


Sasko (507 hektarů): Špičková kvalita po vzrušujícím podzimu

Ve vinařské oblasti Sasko jsou vinaři s podzimem nadmíru spokojeni: „Od druhého zářijového týdne bylo počasí jako mávnutím kouzelného proutku – sucho, teplo a stabilní až do října," hlásí prezident saského vinařského svazu Felix Hößelbarth. Vinaři v Sasku zažili turbulence počasí jako málokdy předtím, období sucha v květnu a červnu se střídala s následnými dešťovými obdobími, kdy od srpna do prvního zářijového týdne spadlo přes 100 litrů na čtvereční metr. Vinařstvím se však podařilo dostat pod kontrolu problémy způsobené praskáním bobulí nebo padlím. Odrůdám s volnější strukturou hroznů, jako je Müller-Thurgau nebo některé Rulandské bílé, počasí přálo, zatímco kompaktní odrůdy, jako je Rulandské šedé nebo Ryzlink rýnský, měly spíše problémy. Pak ale přišel druhý zářijový týden a počasí se náhle změnilo – až do října bylo neobvykle teplo, a to i v noci. Vinaři byli nuceni spěchat, protože každý teplý a slunečný den způsoboval, že hmotnost moštu rychle stoupala.  Sklizeň byla kompletně dokončena během pěti až šesti týdnů.  Vinaři s možností strojové sklizně v noci nebo brzkými ranními hodinami měli výhodu oproti těm, kteří museli sklízet ručně na svazích.

Kvalita vína se jeví vynikající, a očekává se nárůst objemu o deset procent oproti loňsku, což by činilo asi 28 500 hektolitrů.

Württemberg (11 407 hektarů): Po turbo sklizni kvalita ve skle

Vinaři ve Württembersku se museli v roce 2023 rychle přizpůsobit. „Sklizeň byla hektická a komprimovaná," říká Hermann Morast, výkonný ředitel Vinařského svazu Württembersko. „Měli jsme dobrý vinohradnický rok, ale déšť nám hodně pokazil plány." Hlavní sklizeň ve Württembersku trvala tři týdny, ale na konci „turbo sklizně“ jsou vinaři spokojení. Teplé a slunečné pozdní léto přineslo skvělou kvalitu do lahví.

Vegetační rok 2023 byl ve Württembersku neobvyklý a náročný. Horké a suché léto patřilo k pěti nejteplejším za více než 120 let. Réva vinná vyrašila na jaře poněkud později, než je dlouhodobý průměr, ale pak se při optimálním vegetačním počasí dále rychle rozvíjela. Během kvetení zůstalo převážně sucho a teplo, takže na většině vinic byl plný květ dokončen během několika dnů, i s optimálním nasazením plodů. Začátek léta byl však natolik suchý, že bylo nutné zavlažování, zejména na mladých vinicích a na suchých stanovištích. Ani württemberští vinaři však nebyli ušetřeni značných srážek na konci léta. Museli rychle reagovat kvůli praskajícím hroznům a riziku výskytu plísní. Hermann Morast hovoří o turbo sklizni s jasným vítězem, Ryzlinkem, hlavní odrůdou ve Württembersku. Výsledné ryzlinky jsou jemně ovocné a aromatické s mírným obsahem alkoholu. Tradiční württemberská odrůda Trollinger měla letos těžší pozici – octomilka u ní způsobila velké škody, což vedlo k poklesu výnosů.  Očekávaný výnos pro pěstební oblast je s 930 000 hektolitry o šest procent nižší než loňsko, což zůstává výrazně za původními očekáváními.

Celá zpráva je ke stažení ve formátu pdf v němčině a angličtině zde.