News Details

Aktuality

"Německé víno - statistiky 2023/24"

11/27/2023

S radostí oznamujeme uvedení nejnovějšího vydání rozsáhlé sbírky údajů o německém vinařském průmyslu. Brožura s názvem "Německé víno - statistiky 2023/24" přináší klíčová fakta a čísla z německého i mezinárodního vinařského světa prezentovaná v celkem 28 tabulkách a grafech.


S radostí oznamujeme uvedení nejnovějšího vydání rozsáhlé sbírky údajů o německém vinařském průmyslu. Brožura s názvem "Německé víno - statistiky 2023/24" přináší klíčová fakta a čísla z německého i mezinárodního vinařského světa prezentovaná v celkem 28 tabulkách a grafech.

Zvláštní důraz klademe na sledování vývoje na trhu s vínem. Německý institut pro víno (DWI) každoročně analyzuje změny na trhu s vínem, což poskytuje cenné informace pro odhad budoucího vývoje. Mezi zkoumané aspekty patří vývoj vinic, spotřeba vína v Německu a v zahraničí, a také detailní údaje z testů kvality vín a exportu vína za uplynulý rok.

Brožuru si můžete stáhnout přímo ze stránek německého institutu pro víno (DWI) v sekci Novinky a média.