News Details

Aktuality

Německá vína se prosazují ve Skandinávii

07/31/2023

Německý vinařský institut (DWI) uvádí, že prodej německých vín se v první polovině roku 2023 vyvíjel mimořádně pozitivně, což je v rozporu s obecným trendem spotřeby vína.

 


Německý vinařský institut (DWI) uvádí, že prodej německých vín se v první polovině roku 2023 vyvíjel mimořádně pozitivně, což je v rozporu s obecným trendem spotřeby vína.

Například švédský monopol Systembolaget hlásí devětiprocentní nárůst prodeje německých vín, zatímco celkový prodej vína klesl o 0,5 procenta. Významný nárůst prodeje byl zaznamenán zejména u německých bílých vín, která zaznamenala osmiprocentní nárůst. V segmentu bílých vín si německá vína nyní drží dvanáctiprocentní podíl na trhu.

V Norsku jsou německá bílá vína a růžová vína velmi žádaná.

V segmentu bílých vín je Německo lídrem trhu v Norsku, předstihuje dokonce i Francii, a společnost Vinmonopolet potvrzuje, že si v první polovině roku 2023 svou pozici ještě více upevnilo díky dvouprocentnímu nárůstu prodeje. Němečtí dodavatelé navíc využili rostoucího trendu růžových vín v Norsku. Od ledna do června letošního roku se tam prodej růžových vín zvýšil o osm procent. Německá růžová vína, která na začátku měla nižší prodej, zaznamenala ohromný růst o 54 procent a nyní obsadila třetí místo mezi všemi růžovými víny na norském trhu.

Růst prodeje byl pozorován i u německých červených vín, což je zajímavé, protože spotřeba červených vín ve Švédsku i Norsku klesla. V Norsku však německá červená vína vykázala výrazný nárůst prodeje o 17 procent, ačkoli počáteční objem byl relativně nízký. Díky tomuto růstu se Německo posunulo na jedenácté místo na norském trhu červených vín.

Ve Finsku jsou němečtí vinaři druhým nejvýznamnějším dodavatelem bílého vína.

Místní monopol ALKO hlásí v první polovině roku 2023 pokles nákupu vína o čtyři procenta na celkovém trhu, ale pouze o jedno procento u německých vín. Nyní mají německá vína 23procentní podíl na nákupu bílých vín ve Finsku, což je zdvojnásobení tržního podílu oproti roku 2014. Díky této silné poptávce jsou němečtí výrobci vína druhým nejvýznamnějším dodavatelem bílých vín ve Finsku, hned po Chile.

Impozantní je i celkový objem exportu vína do Skandinávie, který činil 186 000 hektolitrů v předešlém roce. Tento objem je vyšší než množství vyváženého vína do nejdůležitějšího zahraničního trhu pro německá vína, kterým je USA, kam bylo vyvezeno 149 000 hektolitrů.

Německý vinařský institut (DWI) uvádí, že prodej německých vín se v první polovině roku 2023 vyvíjel mimořádně pozitivně, což je v rozporu s obecným trendem spotřeby vína.

Například švédský monopol Systembolaget hlásí devětiprocentní nárůst prodeje německých vín, zatímco celkový prodej vína klesl o 0,5 procenta. Významný nárůst prodeje byl zaznamenán zejména u německých bílých vín, která zaznamenala osmiprocentní nárůst. V segmentu bílých vín si německá vína nyní drží dvanáctiprocentní podíl na trhu.

V Norsku jsou německá bílá vína a růžová vína velmi žádaná.

V segmentu bílých vín je Německo lídrem trhu v Norsku, předstihuje dokonce i Francii, a společnost Vinmonopolet potvrzuje, že si v první polovině roku 2023 svou pozici ještě více upevnilo díky dvouprocentnímu nárůstu prodeje. Němečtí dodavatelé navíc využili rostoucího trendu růžových vín v Norsku. Od ledna do června letošního roku se tam prodej růžových vín zvýšil o osm procent. Německá růžová vína, která na začátku měla nižší prodej, zaznamenala ohromný růst o 54 procent a nyní obsadila třetí místo mezi všemi růžovými víny na norském trhu.

Růst prodeje byl pozorován i u německých červených vín, což je zajímavé, protože spotřeba červených vín ve Švédsku i Norsku klesla. V Norsku však německá červená vína vykázala výrazný nárůst prodeje o 17 procent, ačkoli počáteční objem byl relativně nízký. Díky tomuto růstu se Německo posunulo na jedenácté místo na norském trhu červených vín.

Ve Finsku jsou němečtí vinaři druhým nejvýznamnějším dodavatelem bílého vína.

Místní monopol ALKO hlásí v první polovině roku 2023 pokles nákupu vína o čtyři procenta na celkovém trhu, ale pouze o jedno procento u německých vín. Nyní mají německá vína 23procentní podíl na nákupu bílých vín ve Finsku, což je zdvojnásobení tržního podílu oproti roku 2014. Díky této silné poptávce jsou němečtí výrobci vína druhým nejvýznamnějším dodavatelem bílých vín ve Finsku, hned po Chile.

Impozantní je i celkový objem exportu vína do Skandinávie, který činil 186 000 hektolitrů v předešlém roce. Tento objem je vyšší než množství vyváženého vína do nejdůležitějšího zahraničního trhu pro německá vína, kterým je USA, kam bylo vyvezeno 149 000 hektolitrů.

Odkaz na statistiky naleznete zde.

 

Weingenuss in der Weinbar – Enjoying wine in a wine bar