News Details

Aktuality

Napjatá situace na trhu s vínem

02/28/2024

Přestože se situace na německém trhu s vínem v loňském roce oproti roku 2022 celkově mírně zlepšila, zůstává stále napjatá.


Přestože se situace na německém trhu s vínem v loňském roce oproti roku 2022 celkově mírně zlepšila, zůstává stále napjatá.

Německý vinařský institut (DWI) na základě analýzy trhu s vínem, kterou si nechal vypracovat od společnosti NielsenIQ , oznámil, že tržby  v Německu v roce 2023 zůstaly ve srovnání s předchozím rokem stabilní.

Prodej vína však klesl o čtyři procenta, především v důsledku menšího počtu osob kupujících víno. Počet domácností, které v roce 2023 nakupovaly víno, se oproti předchozímu roku snížil o 4,5 procenta. Množství vína na domácnost ani četnost, s jakou víno nakupovaly, se však nezměnily. Kromě toho se v loňském roce vypilo více vína v restauracích a kavárnách, což mělo také vliv na snižující se nákupy vína.

Stálý obrat v důsledku vyšší cenové hladiny

Jak vysvětluje generální ředitelka DWI Monika Reule:“ Neměnná úroveň prodeje navzdory klesajícímu objemu nákupů je způsobena vyšší cenovou hladinou. V roce 2023 se průměrná cena všech vín zvýšila oproti předchozímu roku o 19 centů, tj. o pět procent, na 4,08 EUR za litr.“

U tuzemských vín byl nárůst ceny o 31 centů na 4,51 €/l ještě výraznější než u vín ze zahraničí, která zdražila v průměru o jedenáct centů na 3,76 €/l. „Pro německé výrobce vína byl tento nárůst cen nevyhnutelný v důsledku masivního zvýšení provozních nákladů, přičemž zvýšení těchto nákladů nebylo zpravidla možné kompenzovat úpravou prodejní ceny,“ zdůraznila Reule.

 

Rozdílná úroveň cen domácích a dovážených vín měla dopad i na nákupní chování spotřebitelů citlivých na cenu. Například prodej německých vín klesl v roce 2023 o devět procent, zatímco zahraničních vín se kupovalo jen o jedno procento méně. To mělo pro německé výrobce vína negativní dopad na prodej ve výši dvou procent a naopak pro dodavatele mezinárodních vín znamenalo dvouprocentní nárůst.

 

Vzhledem ke ztrátě kupní síly související s inflací v roce 2023 věnovaly domácnosti při nákupu vína větší pozornost ceně. V důsledku toho se jinak vysoce ceněné hodnoty, jako je například regionálnost, při nákupech nevyhnutelně dostanou do pozadí,“ vysvětlila Reule. Ředitelka DWI proto doufá, že se situace na trhu pro německé dodavatele vína zlepší, až se zlepší ekonomická situace.

V důsledku nadprůměrných ztrát v prodeji klesl v loňském roce tržní podíl německých vín na objemu nakupovaného vína o dva procentní body na 42 procent. Z vín zahraničního původu měla nejvyšší objemový podíl na trhu italská vína se 17 procenty (+2 procentní body), následovaná víny ze Španělska s nezměněným podílem 14 procent a francouzskými víny s konstantním podílem deset procent.

Vzhledem k vyšší průměrné ceně tuzemských vín činil jejich podíl na výdajích za víno 47 procent. Ve srovnání s rokem 2022 to odpovídá poklesu o jeden procentní bod.