Památky vinařské kultury

Zpět

Svatý Martin a Wingertsberg ve Falci

Památky vinařské kultury: Falc

Jeden by řekl, že všechny vinice si jsou podobné. Neplatí to samozřejmě pro odrůdy hroznů nebo půdu, ale při zběžném pohledu se jedna vinice podobá té druhé. Keře révy vedle sebe, řádky vedle řádků. Nebylo by však vhodné se v době klimatických změn zamyslet se nad tím, jak by mohla vypadat vinice budoucnosti? Jednou z možných odpovědí je Wingertsberg u Svatého Martina, nebo vlastně lokalita Kirchberg. Poznáte ji už z dálky. „Wingertsberg“ leží pod horou Breitenberg v přírodní rezervaci Haardtrand-Wingertsberg. Je to ukázkový příklad moderního vinařství, které v sobě kombinuje péči o krajinu s přírodou. Terasovitá lokalita, kterou spravuje 8 vinařů, byla založená v roce 2017 na ploše dříve zarostlé křovinami a keři. Umně spojuje vinařství s ochranou přírody. Všechny hrozny na tomto strmém svahu se sklízejí ručně. Wingertsberg je však víc než jen řádky vinné révy. Písečné a nezpevněné travnaté plochy, řídké lesní porosty a ovocné sady vytvářejí pestrou a druhově bohatou krajinu. To příznivě ovlivňuje biologickou rozmanitost, protože mnoho živočichů a rostlin nachází na těchto vinicích úkryt a životní prostor. Fenomenální je samozřejmě i výhled na Weinstrasse (vinařskou stezku) a Rýnskou nížinu. V opačném směru, při pohledu vzhůru, terasovité vinice obohacují krajinu kolem města Svatý Martin a lákají turisty k návštěvě. Na samém vrcholu se nachází hotel a pergola, která poskytuje malebnou kulisu nejvýše položené vinařské slavnosti ve Falci: „Slavnosti vína v pergole“, kterou pořádá Svaz vinařů svatého Martina. Svatý Martin je ostatně již nyní turistickým magnetem, neboť půvabné historické centrum je od roku 1981 zapsáno na seznamu kulturních památek.Kontakt

Tourist-Info St. Martin

Daniela Kauf
Kellereistraße 1
67487 St. Martin

Telefon : 06323 – 5300
Fax : 06323 - 98 13 28
daniela.kauf[at]sankt-martin(dot)de
https://www.sankt-martin.de

Drucken Tisk