Památky vinařské kultury

Zpět

Římská vinařská loď v Neumagenu

Památky vinařské kultury: Mosel

Vinohradnictví v Německu sahá až k Římanům, kteří začali pěstovat vinnou révu na řece Mosele. Obec Neumagen-Dhron se může pochlubit 2 000 let starou vinařskou tradicí a je považována za nejstarší vinařskou obec v Německu. Římané se zde kromě vinařství věnovali i obchodu, jak dokazuje nález v roku 1878. V hrobce římského obchodníka s vínem z doby kolem roku 220 n. l., jež patřila k základům obranné zdi pozdně antické římské pevnosti Noviomagus Treverorum, byla nalezena plastika zobrazující loď naloženou sudy s vínem. Podobné veslice se používaly k přepravě sudů s vínem až do Galie. Originál lze dnes obdivovat v Porýnském zemském muzeu v Trevíru, ale v Neumagenu-Dhronu existuje jeho kopie. Celkově se našly pouze čtyři podobné památky, které dokazují, jak stará je v tomto regionu tradice pěstování a obchodu s vínem. V roce 2007 postavili učňové z Trevírské řemeslnické komory přesnou repliku lodi – „Stella Noviomagi“ je téměř 18 metrů dlouhá, 4,20 metru široká a pohání ji 22 vesel. Jedná se tak o největší plovoucí repliku římské lodi v Německu. Loď, která kotví v přístavu Neumagen-Dhron, a lze si ji pronajmout k výletům po řece.Kontakt

Touristinformation Neumagen-Dhron

Römerstraße 137

Telefon : 06507 6555
touristinfo[at]neumagen-dhron(dot)de
https://neumagen-dhron.de/

Drucken Tisk