News Details

Aktuality

Světový vinařský průmysl čelí strukturálnímu poklesu a výzvám

06/17/2024

Světový vinařský průmysl se potýká se strukturálním poklesem a mnoha výzvami, avšak změny na trhu přinášejí i nové příležitosti. To potvrzuje nejnovější zpráva "Global Wine Trends" od společnosti IWSR, která se specializuje na analýzu trhu s nápoji.


Světový vinařský průmysl se potýká se strukturálním poklesem a mnoha výzvami, avšak změny na trhu přinášejí i nové příležitosti. To potvrzuje nejnovější zpráva "Global Wine Trends" od společnosti IWSR, která se specializuje na analýzu trhu s nápoji.

Spotřeba vína stále klesá: od roku 2017 se objem spotřeby snižuje průměrným ročním tempem 2,7 %. Vyšší ceny vína, způsobené rostoucími náklady, přispívají k rostoucímu rozdílu mezi nabídkou a poptávkou. Tento pokles odráží změnu spotřebitelských návyků na vyspělých trzích, kde mladší generace pijí méně a méně často, ačkoli jsou ochotni utratit více za kvalitní láhev.

Víno jako produkt prochází transformací: je vnímáno méně jako každodenní nápoj a více jako specialita pro určité příležitosti. To se projevuje v chování spotřebitelů, kteří upřednostňují kvalitu před kvantitou. Tato změna představuje pro odvětví výzvu, aby se přizpůsobilo novým trendům.

Nejnovější zpráva IWSR poskytuje aktuální fakta, čísla a údaje o světovém trhu s vínem.