News Details

Aktuality

Růst hodnoty německého vývozu vína

03/14/2023

Podle Německého vinařského institutu (DWI) se průměrná cena, kterou výrobci zaplatili za litr exportovaného vína ex-cellar, zvýšila oproti předchozímu roku o 20 centů na 3,15 eura. To je o jedenáct centů více než předchozí maximální hodnota 3,04 eura z roku 2018 a dvakrát více než před 20 lety.


Průměrná vývozní cena německých vín dosáhla v loňském roce nového maxima

Podle Německého vinařského institutu (DWI) se průměrná cena, kterou výrobci zaplatili za litr exportovaného vína ex-cellar, zvýšila oproti předchozímu roku o 20 centů na 3,15 eura. To je o jedenáct centů více než předchozí maximální hodnota 3,04 eura z roku 2018 a dvakrát více než před 20 lety. Na exportních trzích se vína obvykle obchodují za výrazně vyšší ceny v závislosti na přirážkách způsobených daněmi a distribučními maržemi. Díky vyšším výnosům vzrostla celková hodnota německého vývozu vína v roce 2022 o čtyři procenta na 370 milionů eur, ačkoli objem vývozu klesl o tři procenta na 1,17 milionu hektolitrů.

"Tento vývoj je způsoben také cenovými úpravami, které byly nutné na pozadí prudkého nárůstu výrobních nákladů. Je však také v souladu s dlouhodobým cílem odvětví vyvážet více kvalitnějších vín z německých vinařských oblastí, aby se zvýšila přidaná hodnota," vysvětluje výkonná ředitelka DWI Monika Reule.

O německá vína je v Číně velký zájem

Vývoz německých vín do Číny byl v loňském roce obzvláště úspěšný. Na pátém nejdůležitějším exportním trhu s vínem dosáhl nové rekordní hodnoty 45 000 hektolitrů, a to za velmi atraktivní a dosud nejvyšší průměrnou cenu 5,12 €/l. V porovnání s rokem 2021 to odpovídá nárůstu objemu o 24 %, přičemž hodnota vzrostla o 22 % na 23 milionů EUR. Tím se německá vína v Číně řadí na sedmé místo mezi nejvýznamnějšími dovozci vína. "Zejména mladší spotřebitelé v Číně pro sebe stále více objevují německý ryzlink. Stále častěji jej doporučují také tamní mladí sommeliéři," poznamenal Reule a popsal pozitivní vývoj trhu.

Němečtí vývozci vína dosáhli v roce 2022 rekordních cen na dalších čtyřech důležitých exportních trzích

Průměrná cena vín určených pro USA a Norsko, které jsou dvěma nejdůležitějšími spotřebitelskými zeměmi, vzrostla o 50 a 56 centů za litr oproti předchozímu roku. Německá vína určená pro USA se prodávala za průměrnou cenu 4,32 €/l a pro Norsko za 4,40 €/l. Nicméně zvýšení cen vedlo ke snížení vývozu vína na obou trzích o 13 %. V Nizozemsku, který se řadí na třetí místo mezi exportními destinacemi vína, jsou ceny vína výrazně nižší, ale i tam se průměrné tržby za litr vína zvýšily na nový rekord 2,10 €/litr po zvýšení cen o 16 centů.

Stále se zvyšující trend prodeje kvalitnějších německých vín, zejména v britském specializovaném obchodě s vínem, vedl k tomu, že průměrná cena vína na čtvrtém německém exportním trhu poprvé překročila hranici tří eur a činila 3,06 €/litr. Švýcarsko se vrátilo do první desítky nejvýznamnějších zemí pro vývoz vína po čtyřech letech. Vývoz do této země se zvýšil o 51 % oproti předchozímu roku a hodnota vývozu o 23 % při průměrné ceně 4,74 EUR/litr.

V roce 2022 bylo 87 % německých vín vyvezeno v lahvích. U jakostních vín nebo vín s chráněným označením původu (CHOP) byl podíl lahvových vín ještě vyšší, a to 93 %. U zemských vín nebo vín s chráněným zeměpisným označením (CHZO) a produktů kategorie "německé víno" se podíl vývozu ve větších nádobách zvyšuje. Podíl 19 % byl vyvezen v baleních typu bag-in-box a jedenáct procent jako nebalené víno.

Podrobné informace naleznete rovněž v Deutscher Wein Statistik 22/23.

Weingenuss im Freien – Enjoying wine outside