News Details

Aktuality

Profily 13 německých vinařských oblastí

07/02/2024

Německý vinařský institut (DWI) analyzoval charakteristiky 13 německých vinařských regionů na základě průzkumu vinic Destatis pro rok 2023.


Německý vinařský institut (DWI) analyzoval charakteristiky 13 německých vinařských regionů na základě průzkumu vinic Destatis pro rok 2023.

Ahr

S rozlohou 531 hektarů patří Ahr k menším pěstitelským oblastem v Německu. V roce 2023 se plocha vinic oproti předchozímu roku zvýšila o dva hektary. Stále však nedosáhla úrovně 564 hektarů, kterou region měl před povodňovou katastrofou v roce 2021. Se 79 % pěstovaných červených hroznů má Ahr nejvyšší podíl červeného vína ze všech vinařských regionů. Přibližně dvě třetiny vinic v této oblasti jsou osázeny odrůdou Rulandské modré (342 ha).

Baden

Bádensko je je krajem burgundských odrůd. Ve třetí největší vinařské oblasti Německa (15 679 ha) tvoří odrůdy Rulandského (9 763 ha) celkem 62 % vinic. Je rovněž na prvním místě v Německu v pěstování odrůd Rulandské modré (5 029 ha) a Rulandské bílé (1 660 ha). Nová odrůda Souvignier Gris, která byla vyšlechtěna ve Freiburgu, se zde pěstuje na 123 hektarech, což z ní činí nejrozšířenější odrůdu v zemi. Chasselas (1 021 ha) je regionální specialitou v Markgräflerlandu.

Franky

Franky jsou obzvláště hrdé na svou nejvýznamnější odrůdu vinné révy, Sylvánské, které zaujímá 1 563 hektarů a tvoří čtvrtinu franckých vinic. Velký význam má také odrůda Müller-Thurgau, která se pěstuje na 1 375 hektarech podél Mohanu. Tyto dvě odrůdy tvoří dohromady téměř polovinu franckého vinařství. Z celkových 6 173 hektarů vinic je 83 % osázeno bílými odrůdami.

Hessische Bergstraße

Hessische Bergstraße se svými 461 hektary vinic loni přepustila pozici nejmenší německé vinařské oblasti Mittelrhein. Tuto pozici převzala v roce 2007 od Saska, kde došlo k rozšíření vinařství. Vinařskou oblast na úpatí Odenwaldu charakterizují především bílé odrůdy, zejména Ryzlink rýnský (164 ha) a Rulandské šedé (59 ha).

Mittelrhein

Poté, co v loňském roce Mittelrhein přišel o šest hektarů vinic, je nyní se svými 460 hektary nejmenší vinařskou oblastí v Německu. Kulturní krajina údolí středního Rýna je zapsaná na seznamu UNESCO a dominuje jí Ryzlink rýnský. Pěstuje se na téměř dvou třetinách vinic, které se táhnou od Bingenu až k branám Bonnu a do Koblenze.

Mosela

Podél Mosely a v bočních údolích Saary a Ruweru je 91 % z celkových 8 536 hektarů osázeno bílými odrůdami révy vinné, což je nejvyšší podíl bílého vína v Německu. Na 5 330 hektarech se zde daří zejména Ryzlinku rýnskému. Specialitou Mosely je odrůda Elbling (425 hektarů), kterou loni na pozici třetí nejvýznamnější odrůdy vystřídalo Rulandské modré (435 hektarů). S přibližně 3 400 hektary vinic na strmých svazích se sklonem 30 % a více je moselská oblast největší vinařskou oblastí na světě nacházející se na strmých svazích.

Nahe

Nahe, se svými 4 250 hektary, patří ke středně velkým německým vinařským oblastem. Charakteristickou půdní rozmanitost této oblasti vyvažuje pestrá škála odrůd révy vinné, z nichž tři čtvrtiny jsou bílé. Kromě dominantního Ryzlinku rýnského (1 244 ha) jsou zde oblíbené také burgundské odrůdy (1 158 ha).

Falc

Falc je největší oblastí pěstování Ryzlinku rýnského na světě, s 5 954 hektary vinic této odrůdy. S celkovými 7 535 hektary je také největší německou oblastí pro pěstování červeného vína. Kromě klasických červených odrůd se zde pěstuje přibližně polovina německé produkce Merlotu (429 ha), Cabernetu Sauvignon (256 ha), Syrahu (71 ha) a Cabernetu Franc (64 ha). V oblasti bílých vín dominuje Falc i s 40% podílem na celostátní produkci Sauvignon Blanc (798 ha). Vinice se rozkládají na celkové ploše 23 793 hektarů podél přibližně 80 kilometrů dlouhé vinařské stezky, což odpovídá téměř čtvrtině místních vinic.

Rheingau

Rheingau má nejjasnější odrůdový profil ze všech německých vinařských oblastí. Je známé zejména díky Ryzlinku rýnskému, který se pěstuje na 2 441 hektarech, což představuje 76 % z celkových 3 207 hektarů vinic v regionu. To znamená, že Rheingau má nejvyšší podíl Ryzlinku rýnského v Německu. Z červených odrůd révy vinné pěstovaných na 473 hektarech tvoří 85 % Rulandské modré (403 ha).

Rheinhessen

Rheinhessen je největší německou vinařskou oblastí, pokrývající přibližně čtvrtinu celkové plochy německých vinic (27 499 hektarů). Po loňském nárůstu plochy Rulandského šedého o 110 hektarů na 2 424 hektarů předstihlo Rheinhessen Bádensko (2 398 hektarů) jako nejvýznamnější region pro tuto odrůdu. Rheinhessen je také na prvním místě v celé zemi v pěstování Chardonnay (1 087 hektarů) a na druhém místě v pěstování Ryzlinku rýnského (5 383 hektarů). Kromě toho se zde pěstuje 43 % německé produkce Sylvánského (1 875 hektarů) a přibližně třetina německé produkce Müller-Thurgau (3 834 hektarů), i když s klesající tendencí. Plocha osázená novou odrůdou Souvignier Gris se v roce 2023 oproti předchozímu roku téměř ztrojnásobila z 35 hektarů na 96 hektarů.

Saale-Unstrut

Od sjednocení více než zdvojnásobila vinařská oblast Saale-Unstrut svoji plochu vinic z 390 hektarů na 853 hektarů v roce 2023, čímž se stala největší z pěti malých německých vinařských oblastí s méně než 1 000 hektary vinic. Geograficky se Saale-Unstrut nachází na severním konci německého kvalitního vinařství. Region je známý zejména díky odrůdě Rulandské bílé (117 hektarů), která spolu s odrůdou Müller-Thurgau (122 hektarů) patří k nejvýznamnějším odrůdám pěstovaným v této oblasti ležící na 51. rovnoběžce.

Sasko

Také v Sasku se od roku 1990 výrazně rozšířila plocha vinic, a to z 300 hektarů na loňských 522 hektarů. V nejvýchodnějším německém vinařském regionu jsou důsledky klimatických změn velmi patrné. Nejvýznamnější odrůdou zde je nyní Ryzlink rýnský (74 hektarů), který dozrává relativně pozdě. Z červených odrůd, které tvoří asi pětinu vinic v Sasku, připadá téměř polovina na Rulandské modré (46 ha).

Württembersko

Druhá největší červená vinařská oblast Německa, Württembersko (7 327 ha), se vyznačuje odrůdami Trollinger (1 855 ha) a Frankovka (1 757 ha) jako žádná jiná oblast. Významnou roli při pěstování červeného vína hrají také odrůdy Rulandské modré (1 302 ha) a Schwarzriesling (1 175 ha), které tvoří téměř dvě třetiny z celkových 11 392 ha vinic. Společnost Württemberger Weingärtner lisuje více než polovinu bílého vína z hroznů Ryzlinku rýnského (2 120 ha).